Tại các quốc gia

Thiết bị tầm soát ung thư cổ tử cung TruScreen ULTRA đã được chứng nhận EC để sử dụng trên toàn Châu Âu. Thiết bị này hiện đang có sẵn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

 

  ONKO Solutions Mexico

 

  Beijing Siweixiangtai Technology Co Ltd China

  IMSystems Russia

  EuroMed Project Ukraine

  Iceberg International Trading 

Croatia -  Slovenia - Serbia - Kosovo - Macedonia - Montenegro - Bosnia & Herzegovina

  BMS  Iran

  Ulan Medical  Kazakhstan

  Khandelwal Laboratories Pvt. Ltd.  India

  Kebomed  Denmark - Germany - Austria

  TBK Medical Partner  Poland