Ban cố vấn chuyên môn

Đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kỹ thuật quang-điện trong tầm soát ung thư cổ tử cung. Là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giải phẫu mô bệnh học và soi cổ tử cung.