Center for practical training

Các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn tại Việt Nam đã hoàn thành việc chuyển giao công nghệ trên dòng sản phẩm TruScreen ULTRA từ các chuyên gia của Hãng TruScreen (Úc).

Các cơ sở này đã chính thức nhận được ủy quyền của Hãng để trở thành trung tâm đào tạo thực hành lâm sàng liên quan đến kỹ thuật TruScreen và đủ điều kiện thay mặt Hãng TruScreen cấp chứng nhận chuyên môn liên quan đến thao tác thăm khám bằng TruScreen một cách hiệu quả và chính xác.

Vui lòng tìm thông tin liên kết dưới đây về trung tâm đủ điều kiện đào tạo thực hành lâm sàng.