Market

Trong vài năm qua, công nghệ quang-điện tích hợp trong thiết bị TruScreen1 và TruScreen2 đã đạt được chấp thuận mạnh mẽ trong các chương trình dự phòng, sàng lọc cổ tử cung ở nhiều quốc gia tr&

Sau khi nghiên cứu và đánh giá chuyên sâu về thị trường, Công ty TruScreen đã xác định rằng chiến lược thương mại hóa tối ưu là trước tiên thâm nhập vào các quốc gia đang phát triển nơi không có chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung trên quy mô lớn và sự thiếu thụt về cơ sở hạ tầng chuyên môn. Song song với việc thương mại hóa này, Công ty TruScreen đã nhận được sự chứng thực và hỗ trợ mạnh mẽ về mặt phát triển công nghệ từ các nhà lãnh đạo, quan điểm chính là hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị toàn cầu hiện tại và tương lai cho việc ứng dụng kỹ thuật TruScreen.

Có hai phân khúc thị trường chính cho mỗi quốc gia:  

a) Sàng lọc dựa trên dân số; và

b) Sử dụng thăm khám trong bệnh viện và phòng khám.

Các chương trình tài trợ cho sàng lọc chủ yếu được thông qua các chương trình mua sắm của Chính phủ cho việc dự phòng, kiểm soát ung thư cổ tử cung với dân số sàng lọc lớn ở nhiều quốc gia, cũng có các chương trình sàng lọc phi chính phủ và doanh nghiệp được triển khai một cách đáng kể tại các quốc gia có chấp thuận mạnh mẽ.

Các chương trình sàng lọc của chính phủ là chìa khóa thành công cho TruScreen tại các thị trường đang phát triển. Công ty TruScreen lựa chọn các nhà phân phối dựa trên khả năng của họ để thể hiện mối quan hệ vững chắc với các nhà lãnh đạo chủ chốt và các liên hệ mạnh mẽ của Chính phủ của từng quốc gia.

Đồng thời với những nỗ lực để tối đa hóa doanh số của TruScreen tại các thị trường mục tiêu chính, Công ty TruScreen cũng tham gia vào quá trình lựa chọn phân khúc thứ hai của thị trường mục tiêu và xác định các nhà phân phối phù hợp để làm việc với các đơn vị phân phối tại các thị trường đó. Quá trình này đã được bắt đầu ở Ấn Độ, Trung và Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi với trọng tâm đặc biệt là Ấn Độ.

Tiềm năng phát triển thị trường trên toàn cầu cho công nghệ TruScreen là rất đáng kể và tiềm năng lớn. Khi đạt đến bão hòa, hàng trăm triệu phụ nữ có thể được hưởng lợi từ phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung có độ chính xác cao với một chi phí thấp.

Tuy nhiên, lợi ích tiềm năng quan trọng nhất từ ​​việc phát triển thương mại hóa toàn cầu của công nghệ TruScreen là tăng tỷ lệ sống của con người và đặc biệt là sẽ được cứu sống được nhiều phụ nữ hơn ở các nước đang phát triển.