GS Neville Hacker

Chủ tịch Hội đồng cố vấn lâm sàng – Công nghệ TruScreen Giáo sư về ung thư phụ khoa tại Đại học New South Wales (Úc)

Giáo sư Neville Hacker đã duy trì vai trò dẫn dắt chính của Ban Cố Vấn Chuyên Môn Y khoa về công nghệ TruScreen trong vòng 10 năm qua. Ông hiện đang là Giám đốc của Trung tâm Ung thư phụ khoa, Bệnh viện Phụ Nữ Hoàng Gia Sydney, và là giáo sư về lĩnh vực ung thư phụ khoa tại Đại học New South Wales.

Ông nguyên là Chủ tịch của Hiệp hội – Society Of Pelvic Surgeons. Đồng thời cũng là nguyên Chủ tịch của Hiệp hội ung thư phụ khoa quốc tế; nguyên Chủ tịch Ủy ban ung thư của RANZCOG; và là cựu Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa thuộc Ủy ban Ung thư phụ khoa RANZCOG.