Hiệu suất lâm sàng

TruScreen đã được thử nghiệm rộng rãi trong nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới, với một kết quả nhất quán về hiệu suất là bằng hoặc tốt hơn xét nghiệm tế bào cổ tử cung chất lượng cao (LCB, Thinprep Test), xét trong cùng một nghiên cứu lâm sàng tiêu chuẩn.

Trong tất cả các nghiên cứu lâm sàng đã thực hiện thành công cho hơn 10.000 bệnh nhân tại 17 quốc gia có cơ sở y tế tiêu chuẩn, đều cho thấy rằng hiệu suất của TruScreen là nhất quán, với kết quả là ngang bằng thậm chí tốt hơn trong cùng một nghiên cứu khi so sánh với xét nghiệm tế bào cổ tử cung chất lượng cao (LCB, Thinprep Test). 

Trong một nghiên cứu đa trung tâm, TruScreen đã được chứng minh về khả năng nhận biết ung thư cổ tử cung (CIN 1-3) với một độ nhạy tương đương với chất lượng xét nghiệm tế bào học cao cấp, xét trong cùng nghiên cứu và điều kiện đọc kết quả tiêu chuẩn. Các nghiên cứu đã được thực hiện thành công và công bố đều xác nhận hiệu suất trên của thiết bị là đồng nhất và không có nhiều sai lệch khi thống kê.

Vì kết quả TruScreen được phân tích từ hệ thống kỹ thuật số tự động hóa thông qua thuật toán lập trình sẵn có từ khối dữ liệu đa trung tâm được chọn lọc, do vậy kết quả của TruScreen là khách quan và không phụ thuộc vào yếu tố con người như các phương pháp tầm soát bằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung hiện tại.

TruScreen có thể được sử dụng hiệu quả và dễ dàng bởi nhân viên y tế có trình độ đào tạo cơ bản, không tốn chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn lực chuyên môn cao liên quan đến việc đọc kết quả xét nghiệm tiêu chuẩn như xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap). 

TruScreen cũng dễ dàng được phụ nữ chấp nhận hơn so với xét nghiệm tế bào cổ tử cung truyền thống (Pap).

Một nghiên cứu so sánh về cảm nhận của phụ nữ khi tham gia tầm soát bằng cả 2 phương pháp TruScreen và xét nghiệm tế bào cổ tử cung truyền thống (Pap’s Smear) tại bệnh viện Whittington ở London đã được thực hiện thành công, kết quả cho thấy TruScreen có liên quan đặc biệt đến việc lấy mẫu ít đau, ít gây áp lực thăm khám và lo lắng của người bệnh so với việc dùng thìa hoặc chổi quét để thu thập mẫu tế bào từ cổ tử cung như là xét nghiệm tế bào truyền thống (Pap’s Smear).

Phụ nữ đặc biệt thích có kết quả ngay sau khi thăm khám.

Danh sách các giấy tờ được công bố như sau:

  1. Đầu dò - Kỹ thuật mới trong sàng lọc ung thư cổ tử cung - The Polarprobe—Emerging Technology for Cervical Cancer Screening - Singapore - năm 1998.  Nhấn vào đây để đọc.
  2. Thiết bị quang điện tử cho kết quả ngay lập tức - bổ trợ cho phết tế bào Pap trong sàng lọc cổ tử cung: Đánh giá đa trung tâm - A real time optoelectronic device as an adjunct to the Pap smear for cervical screening: A multicenter evaluation. -UK - năm 2003. Nhấn vào đây để đọc.
  3. Thiết bị quang điện tử cho kết quả ngay lập tức trong sàng lọc bệnh lý viêm lộ tuyến cổ tử cung - A real-time optoelectronic device in screening of cervical intraepithelial neoplasia. - Korea - năm 2009.  Nhấn vào đây để đọc.
  4. Kỹ thuật quang-điện ứng dụng trong việc phát hiện tân sinh trong biểu mô cổ tử cung (CIN) và ung thư cổ tử cung - Optoelectronic method for detection of cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer. - Poland - năm 2011.  Nhấn vào đây để đọc.
  5. Ứng dụng TruScreen trong việc phát hiện bệnh nhân ASCUS- Application of TruScreen in detecting ASCUS patients - China - năm 2011. Nhấn vào đây để đọc.
  6. TRUSCREEN - Thiết bị quang điện cho kết quả ngay lập tức - Kỹ thuật mới trong tầm soát ung thư cổ tử cung - TRUSCREEN - AN OPTOELECTRONIC DEVICE WITH REAL - TIME RESULTS A NEW TECHNOLOGY FOR CERVICAL CANCER SCREENING - India - năm 2015. Nhấn vào đây để đọc.
  7. Hiệu quả của thiết bị quang điện tử có kết quả ngay (TruScreen ™) trong việc phát hiện các bệnh lý nội mô cổ tử cung: một nghiên cứu triển vọng - Efficacy of a real time optoelectronic device (TruScreen™) in detecting cervical intraepithelial pathologies: a prospective observational study. - Turkey - năm 2015.  Nhấn vào đây để đọc.
  8. So sánh nghiên cứu về hệ thống sàng lọc ung thư cổ tử cung Truscreen với xét nghiệm tế bào học và xét nghiệm HPV - Comparison of an optoelectronic scan of the cervix, cervical cytologyand HPV genotypingforCIN screening - Mexico - năm 2017. Nhấn vào đây để đọc.