Sổ tay sức khỏe

Chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung

"Vì Sức khỏe Phụ nữ" 

  • Đối tượng: Phụ nữ từ 25 - 65 tuổi
  • Hình thức: Sàng lọc miễn phí bằng phương pháp Quang - Điện TruScreen
  • Thời gian: Tháng 09, 10 và 11/2022
  • Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông, Tiền Giang, một số địa bàn quận huyện tại Tp. Hồ Chí Minh
Xem thêm